Stop the Crop

For a sustainable, GMO-free future

Zrównoważone alternatywy

Produkcja żywności bez zatruwania ludzi i planety jest możliwa. Przykłady uczciwych i zrównoważonych metod gospodarowania i produkcji żywności (agro-ekologia) istnieją już w Europie. Metody  te zapewniaja równowage ekosystemów, z szacunkiem dla przyrody, gleby, wody i innych zasobów naturalnych. Przyczyniaja sie do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz zapewniają wysokiej jakości zdrową, lokalną i sezonową zywnosc , uzywajac tradycyjne i ekologiczne nasiona i rasy zwierząt gospodarskich.
 
 

Te zrównoważone alternatywy zyskują coraz więcej wsparcia także w obliczu porażki obecnych metod przemysłowych: niekończące sie skandale żywnościowe, rozmiar monokultur szkodliwych dla krajobrazu i dla przyrody, jak i dla małych gospodarstw. Coraz wyrazniejszy jest ruch w kierunku lokalnej produkcji i konsumpcji, odrzucający przemysłowych gigantów agrobiznesu i ich szkodliwe metody  intensywnej produkcji żywności.

Suwerenność nasienna

Nasiona są podstawą naszej żywności. W przeszlości, rolnicy wymieniali nasiona i zachowywali część  poprzedniego zbioru na nastepny siew. Wytrwale ulepszali nasiona i dostosowywali je do różnorodności gleb i warunkow klimatycznych, jak również do potrzeb społeczności. Zawdzieczamy im różnorodność  gatunkow i odmian roslin uprawianych dzisiaj na europejskich polach.

Nasiona przemysłowe i GMO służą tylko interesom finansowym firm, które je produkują. Nasiona są opatentowane i objęte prawami własności intelektualnej. Dla  wysokiej wydajności, uprawy te wymagają dużych ilości chemikaliów, co napedza sprzedaż pestycydów, często produkowanych przez te same firmy, które produkują nasiona. Ten system blokuje rolników w cyklu uzależnienia.

Europejscy rolnicy i obywatele zaczynają odzyskiwać umiejętność hodowli własnych nasion i  prowadza kampanie w celu obrony tradycyjnych nasion oraz opracowania metod partycypacyjnych ochrony odmian i zwiekszenia różnorodności nasion. Organizuja sie sieci nasienne i lokalne targi wymiany nasion, a wiedza na temat selekcji nasion jest obecnie wymieniana w całej Europie.W przeciwienstwie do systemu  opatentowanego nasiennictwa, te rozwiązania są oparte na podejściu partycypacyjnym, gdzie kluczem jest wymiana wiedzy.

Ruch na rzecz bardziej sprawiedliwego i bardziej ekologicznego rolnictwa

Pomimo rozwoju supermarketow i rosnącej kontroli korporacyjnej całego łańcucha żywnościowego, w wielu krajach nastąpił renesans  produkowanej lokalnie, agro- ekologicznej żywności. Prowadzi to do ​​wzrostu zatrudnienia, w tym ludzi młodych, oraz bardziej dynamicznej gospodarki wiejskiej.

Rośliny GMO  sa nierozłączne z przemysłowa  monokultura: pola i pola tych samych roślin. To jest szkodliwe dla przyrody, dla środowiska i klimatu. Mniejsze pola, żywopłoty bogate w bioróżnorodnośc, zwiększone płodozmiany i wiele innych technik może sie przyczynic do odtworzenia zdrowszego środowiska i krajobrazu.

Ponadto, dziesiątki tysięcy ludzi manifestuje w całej Europie, domagając  sie zrównoważonego rolnictwa bez GMO, zdrowego środowiska i  zaprzestania rolnictwa przemysłowego. To prawdziwy ruch na rzecz zmian - ruch oparty na suwerenności żywnościowej , wyzwanie  dla korporacyjnej kontroli żywności i rolnictwa.

University of Canterbury researchers have found that the biotechnologies used in north American staple crop production are lowering yields and increasing pesticide use compared to western Europe.

A conspicuous difference is the adoption of genetically modified/engineered (GM) seed in North America, and the use of non-GM seed in Europe.

"We found that the combination of non-GM seed and management practices used by western Europe is increasing corn yields faster than the use of the GM-led packages chosen by the US."

Campaign and film launched to halt expansion of GM-crops

The European Commission is currently considering reviving talks on 25 new GM-crops for cultivation in Europe – including crops resistant to the pesticide RoundUp and insecticide-producing varieties of GM maize, soybean and sugarbeet. The groups claim that such a move would drastically change farming in Europe, leading to a big increase in pesticide use, contamination of conventional and organic crops and further industrialisation of the countryside.

No items to display in this section yet.

About the Stop the Crop campaign

This website and film present some of the dangers of GM-crops, and call for people across Europe and beyond to take action to stop them. We need a future of food and farming that benefits people and planet, and not the pockets of big business. We need to stop GM-crops from spreading across Europe. You can sign up for updates and alerts opposite.