Stop the Crop

For a sustainable, GMO-free future

Toksyczne rośliny

Rośliny zmodyfikowane genetycznie (GMO) należą najczęściej do jednej z dwóch kategorii: są odporne na chemiczne środki chwastobójcze, lub same wytwarzają środki owadobójcze. To znaczy, że rośliny te tolerują szerokie spektrum herbicydów, takich jak glifosat lub glufosynat, które zabijają chwasty, pozostawiajac uprawy w stanie nienaruszonym, lub produkują białko, które jest toksyczne dla szkodników żywiących się nimi.

Rośliny odporne na herbicydy (HR)

Rośliny GMO odporne na herbicydy są produkowane na skalę komercyjną od połowy lat 1990, głównie w Ameryce Północnej i Południowej. Ich uprawa promuje i znacznie zwiększa stosowanie herbicydów chemicznych, takich jak Monsanto "Roundup" i firmy Bayer "Liberty".

Z upływem czasu, chwasty rozwijają odporność na herbicydy, co prowadzi do stosowania coraz większej ilości coraz bardziej toksycznych środków chwastobójczych.
Zmusza to rolników do ciągłego „wyścigu chemicznego”. Odporność chwastów stale wzrasta: rolnicy USA informuja, że na połowie ich pól  chwasty są odporne na Roundup i  fenomen ten rozprzestrzenia się coraz szybciej. Powierzchnia pokryta odpornymi chwastami wzrosła o 25% w 2011 i 51% w 2012 roku.

Rośliny produkujące pestycydy (Bt)

Rośliny "BT" są tak genetycznie zmodyfikowane, że produkują owadobójcze białko bakterii Bacillus thuringiensis, toksyczne dla szkodników żywiących się nimi. Rośliny produkują toksynę Bt w liściach, korzeniach i łodygach, zabijając owady jak omacnica kukurydziana lub stonka korzeniowa. Jednak toksyna może być szkodliwa dla innych owadów, np. motyli, a także dla owadów zapylających, niezbędnych w rolnictwie konwencjonalnym.

Kukurydza Monsanto Bt, zwana MON810, jest jedyną rośliną GMO uprawianą na dużą skalę w UE (w Hiszpanii i Portugalii). W Hiszpanii, zanieczyszczenie upraw ekologicznych przez kukurydzę Bt, spowodowało poważne trudności dla rolników ekologicznych. MON810 została zakazana w Austrii, Francji, Niemczech, Grecji, na Węgrzech, w Luksemburgu i  w Polsce.

Interakcje roślin Bt z otoczeniem są jeszcze mało znane. Bardzo niewiele badań zostało opublikowanych na temat różnych toksyn Bt w roślinach genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy oraz ich potencjalnych skutków dla pszczół i innych owadów zapylających, oraz ich wpływu na ekosystemy gleb i na organizmy takie jak dżdżownice i stawonogi.

Dla oficjalnego zezwolenia na uprawę kukurydzy Bt Monsanto, jej oddziaływanie na  motyle i ćmy jest oceniane na podstawie zbyt uproszczonych modeli, które nie odzwierciedlają rzeczywistości (metody uprawy i ekosystemy) w Europie, a negatywne skutki są zaniżane.

Dla odparcia nieznanego zagrożenia, rośliny Bt bezustannie produkują toksyny. W przeciwienstwie do tradycyjnego rozpylania insektycydów  w określonym momencie dla zmniejszenia populacji owadów, toksyna Bt produkowana jest przez wiele sezonów wegetacyjnych i w każdych warunkach pogodowych. Jest wiec niepotrzebnie wydzielana nawet w latach i okresach, kiedy nie ma szkodników. Jest to sprzeczne z celem obecnego prawa UE, które stanowi, że każdy rodzaj pestycydów powinien być używany tylko, jeśli rzeczywiste straty w plonach spowodowane przez szkodniki są znaczące.

Technika Bt zwalczania szkodników okazała się fiaskiem. W USA, raporty podają, że rośliny Bt, zaprojektowane dla odparcia ataków szkodników kukurydzy, nie gwarantują  tej ochrony.

Rozwiązania alternatywne

Model rolnictwa GMO jest niezrównoważony,  szkodliwy dla środowiska i społeczności wiejskich. Wzrost użycia herbicydów znacznie zwiększa ryzyko zanieczyszczenia środowiska, zagraża zdrowiu, a także przyczynia się do utraty różnorodności biologicznej. Jest również pułapką dla rolników, którzy muszą znosić wzrost kosztów upraw i bardziej niebezpieczne warunki pracy. A sprzedaż roślin odpornych na herbicydy przynosi kolosalne zyski międzynarodowym firmom chemicznym i agrobiznesowi.

Krótko mówiąc, zarówno rośliny GMO odporne na herbicydy, jak i produkujące pestycydy są niepożądane i niepotrzebne. Obecnie nie ma żadnych roślin odpornych na herbicydy dopuszczonych do uprawy w Europie, a w licznych regionach Europy,  ani omacnica kukurydziana, ani stonka korzeniowa nie powodują znacznych szkód gospodarczych dla rolników.

Eksperci są zgodni: najbardziej skuteczną ochroną przed inwazją chwastów i szkodników, takich jak stonka korzeniowa, jest obrót upraw i unikanie monokultury (te same plantacje z roku na rok). Dodatkowa ochrona przed prosowianką jest zapewniona przez siekanie resztek zbiorów i mieszanie ich z glebą. Ekologiczne i konwencjonalne metody profilaktyczne są skuteczne - więc po co nam GMO?

This piece was published at Euractive

If approved, these would be the first new GM crops legally authorised for cultivation in the EU in almost 20 years, at a time when the appetite for GM crops from consumers and farmers is non-existent. In addition, the two new crops – Syngenta's Bt11 and Pioneer's 1507 maize – come with incomplete safety tests.

The European Parliament today voted to grant national governments new powers to ban the cultivation of genetically modified (GM) crops in their territories. Today's decision by the European Parliament for the first time allows governments to ban entire categories of GM crops. Several groups criticised the flaws of this law. Especially about the formal role of biotech companies in the political decision of national governments to ban GM crops.

Strony

In USA, between 1994 and 2006 glyphosate use per hectare of soybean grew by 250%. This report highlights the impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the United States over the first thirteen years of GM cultivation. From the Organic Center.

The area of land dedicated to growing genetically modified (GM) crops in the European Union remains insignificant when compared with conventional and organic farming.

In 2012, GM crops were grown on just 0.12% of arable land in Europe, compared with nearly 4% for organic. Twenty-one member states cultivated no GM crops at all.

Genetically-modified (GM) herbicide resistant crops have been grown commercially since 1995, mostly in North and South America. Cultivating herbicide resistant crops promotes, and significantly increases, herbicide use, forcing farmers onto a chemical treadmill – with ever increasing quantities of herbicides necessary to maintain their crops.

Strony

About the Stop the Crop campaign

This website and film present some of the dangers of GM-crops, and call for people across Europe and beyond to take action to stop them. We need a future of food and farming that benefits people and planet, and not the pockets of big business. We need to stop GM-crops from spreading across Europe. You can sign up for updates and alerts opposite.