Stop the Crop

For a sustainable, GMO-free future

Toksyczne chemikalia

Najczęściej, rosliny genetycznie zmodyfikowane (GMO) są opracowane, aby tolerować herbicyd Roundup – jeden z najlepiej sprzedających się produktów firmy Monsanto. Głównym aktywnym składnikiem Roundup jest związek chemiczny o nazwie glifosat. Liczne rosliny GMO, odporne na glifosat, również wyprodukowane przez Monsanto, oczekują obecnie  na zatwierdzenie do uprawy w UE.
 

W odpowiedzi na problemy rolników  całej Ameryki Północnej i Południowej z chwastami odpornymi na glifosat, firma Bayer proponuje jako alternatywę własne rosliny GMO, odporne na glufozynat. Herbicydy Liberty, Basta i Ignite  kompletuja zestaw.

Zarówno glifosat i glufosynat , jak i mieszanki chemiczne, które stanowią herbicydy Roundup, Liberty, Basta i Ignite, są toksyczne. Zabijają wszystkie rośliny z wyjatkiem genetycznie zmodyfikowanych, odpornych na glifosat i glufosynat.

Monsanto twierdzi, że Roundup, a zatem glifosat, jest bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego. Jednak  ten związek chemiczny jest obecnie pod kontrolą – coraz wiecej dowodów wskazuje na potencjalnie szkodliwe skutki jego stosowania.

Problemy środowiskowe

Rozpowszechniona uprawa roślin GMO w Ameryce doprowadziła do rozprzestrzeniania się odpornych na glifosat „superchwastów” , które nie mogą być kontrolowane  glifosatem. Zmusza to rolników do ciągłego wyscigu chemicznego, z bezustannym wzrostem kosztów i ilości herbicydów, niezbędnych do utrzymania upraw, w tym herbicydów coraz bardziej toksycznych, jak dikamby i 2,4-D.

W obliczu tych super-chwastów, Bayer proponuje jako alternatywe  rosliny odporne na glufosynat i własne herbicydy. Glufosynat niszczy bakterie glebowe i jest toksyczny dla wielu zwierząt wodnych, w tym larw małży i ostryg, a takze niektórych ryb słodkowodnych. Angielskie badania rolnicze wskazują, że rośliny odporne na glufosynat  przyczyniają sie do zmniejszenia liczby i różnorodności dzikich roślin, stawonogów i innych gatunków zależnych od nich, co zagraża różnorodności biologicznej. Eksperci UE twierdzą, że glufosynat może stanowic długoterminowe zagrożenie dla zdrowia ssaków.

Substancje chemiczne stosowane w rolnictwie sa ługowane do wód podziemnych, powodują zniszczenie różnorodności biologicznej i zanieczyszczenie środowiska w skali lokalnej i globalnej. Maja też negatywny wpływ na ubogie społeczności, mieszkające w pobliżu dużych gospodarstw GMO w krajach rozwijających się.

Zagrożenia dla zdrowia

Badania laboratoryjne i epidemiologiczne potwierdzają, że Roundup i jego główny składnik chemiczny, glifosat, stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia i środowiska naturalnego: ewentualne zakłócenia endokrynologiczne (hormonalne), śmierć komórek, uszkodzenia DNA, rak, wady wrodzone oraz zaburzenia neurologiczne.

Niektóre z tych zaburzen obserwuje się przy niskich dawkach glifosatu, ktore można znaleźć jako pozostałości w żywności, w wodzie pitnej i uprawach paszowych. Jeśli uprawy GMO zostaną zatwierdzone w UE, skażenie  Roundup i glifosatem prawdopodobnie wzrośnie.
Glifosat moze byc wchłonięty poprzez skażoną żywnośc, wodę i powietrze, głównie w wyniku stosowania herbicydów na polach. To niebezpieczenstwo istnieje nie tylko w Ameryce, gdzie rośliny "RoundupReady" są uprawiane na dużą skalę. Herbicydy zawierające glifosat są szeroko stosowane w Europie już nie tylko przez rolników, ale także przez władze miejskie na poboczach dróg, chodników oraz w parkach publicznych i terenach szkolnych. Jest również szeroko stosowany przez ogrodników amatorów.

Roundup, glifosat i ich pozostałości zostały wykryte w powietrzu, deszczu, wodach gruntowych, a nawet w krwiobiegu kobiet.

Glufosynat nie jest wiecej wart: jego potencjalny wpływ na wczesny rozwoj zarodkowy moze doprowadzić do przedwczesnego urodzenia, poronienia i śmierci płodów. Niezależne badania potwierdzają toksycznosc glufosynatu dla embrionów w bardzo małych dawkach.

Niewystarczające testy bezpieczeństwa

W procesie regulacyjnym UE, Roundup nie został przetestowany – oceny bezpieczenstwa dotyczą tylko  jednego jego składnika: glifosatu. Herbicyd Roundup zawiera dodatkowe składniki, które sprawiają, że jest o wiele bardziej toksyczny niż glifosat sam. A to własnie Roundup jest sprzedawany i używany przez rolników i inne grupy społeczne.

"Bezpieczne" dawki Roundup określone przez regulatorów nie są oparte na zaktualizowanych, obiektywnych badaniach. Co gorsza, UE zwiększyła tolerowany poziom pozostałości pestycydów w wielu uprawach, np. soi i soczewicy 50-200-krotnie. Dowodzi to, że obecnie przepisy nie chronią społeczeństwa.

Substancje chemiczne stosowane w uprawach GMO są toksyczne, a sam model rolnictwa jest niezrównoważony i szkodliwy dla środowiska: wzrost użycia herbicydów pociąga za sobą zwiększenie zanieczyszczenia środowiska i zagrożenia dla zdrowia obywateli, oraz przyczynia się do utraty różnorodności biologicznej.

Ten model moze byc korzystny tylko dla tych, którzy produkują rośliny odporne na herbicydy i chemikalia potrzebne do ich uprawy.

The re-authorisation is being sought by the Glyphosate Task Force (GTF), an industry platform uniting producers of glyphosate-based herbicides, whose members include Monsanto, Dow Agrosciences, Syngenta, and Barclay Chemicals. Richard Garnett, a lobbyist for Monsanto Europe, is chair of the Glyphosate Task Force.

The renewal process for glyphosate (every 10 years) was supposed to have taken place 2012 but was postponed as the authorities were 'too busy'. Germany acts as rapporteur to the EU for glyphosate, and had its draft assessment report ready by December 2013, that said glyphosate is not carcinogenic.

The ban will enter into force as from November 2015. The resolution was tabled by the animal rights party (Partij voor de Dieren). Already in 2011 the Parliament called on the government to ban all non-agricultural use of glyphosate, so including its use by municipalities or rail maintenance. But the Dutch government created lots of loopholes. Now a ban on the sale of glyphosate-based herbicides in garden centers is unavoidable. A huge victory!

  

Strony

In USA, between 1994 and 2006 glyphosate use per hectare of soybean grew by 250%. This report highlights the impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the United States over the first thirteen years of GM cultivation. From the Organic Center.

The pesticide industry and EU regulators have known since the 1980s and 90s that Roundup, the world's best selling herbicide, causes birth defects – but have failed to inform the public.

This report, co-authored by international scientists and researchers, reveals that the GM-industry’s own studies (including research commissioned by Monsanto) showed that Roundup’s active ingredient glyphosate causes birth defects in laboratory animals.

Summary:

About the Stop the Crop campaign

This website and film present some of the dangers of GM-crops, and call for people across Europe and beyond to take action to stop them. We need a future of food and farming that benefits people and planet, and not the pockets of big business. We need to stop GM-crops from spreading across Europe. You can sign up for updates and alerts opposite.