Stop the Crop

For a sustainable, GMO-free future

Kto decyduje?

Tam, gdzie są one uprawiane, rośliny genetycznie zmodyfikowane (GMO) są zródłem olbrzymiego wzrostu stosowania herbicydów, mono-kulturowych praktyk rolniczych i kosztów całego łańcucha żywnościowego. Skutki społeczne, środowiskowe i gospodarcze są poważne - drobni rolnicy tracą ziemię i środki do życia, problem głodu zaostrza się. Ale kto decyduje, czy rośliny GMO mogą być uprawiane w Europie, i jak są one aprobowane?

Zatwierdzanie roślin GMO w Europie

Komisja Europejska ma zamiar wznowić rozmowy nad zatwierdzeniem 25 nowych upraw GMO w Europie - w tym roślin owadobójczych i odpornych na herbicyd Roundup. Są to odmiany genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy, soi i buraków cukrowych. Oznacza to otwarcie drzwi Europy na rozszerzenie uprawy roślin GMO i powtórzenie błędów popełnionych w Ameryce Północnej i Południowej, prezentowanych na tej stronie.

Obecnie dyskutowane są przez przedstawicieli władz krajowych cztery typy kukurydzy odpornej na herbicydy, a także jeden soi. Może to doprowadzić do ewentualnego głosowania, którego wynik zadecyduje, czy Komisja Europejska zezwoli na ich uprawę w Europie. Przez 15 lat kraje europejskie blokowały Komisję, nie pozwalając na uprawę na naszych polach więcej niż dwóch typów roślin GMO (jeden kukurydzy i jeden ziemniaków). Teraz jasne posłanie z krajów europejskich jest konieczne, aby zablokować zatwierdzenie przyszłych upraw GMO.

Decyzja zapadnie za zamkniętymi drzwiami, w nieprzejrzystej procedurze. Głosowanie przedstawicieli państw europejskich może  nastąpić kilka tygodni po prezentacji opinii administracji żywności i bezpieczeństwa EU. Obecne procedury ograniczają jakąkolwiek otwartą dyskusję i niewiele będzie publicznych lub politycznych debat na temat tych ważnych decyzji.

Dlatego właśnie tak ważne jest, aby obywatele mogli być pewni, że ich głos jest słyszany.

'

'New Breeding Techniques' the next step in corporate control over our food?

The biotech industry is staging an audacious bid to have a whole new generation of genetic engineering techniques excluded from European regulations. The pending decision of the European Commission on the regulation of these so-called 'new GMOs' represents a climax point in the ongoing below-the-radar attack by industry on GM laws.

Now the Vermont Senat decides, if it will approve the changes of the Senat. The law is supposed to enter into force in mid 2016. Vermont is the first US state that decided independently from neighbour states about GM labelling.

Lobby groups as US grocery manufactures are opposing any mandatory labelling of GM food.

The newswire Reuters quoted “Andrea Stander, a spokesperson for the Vermont Right to Know GMOs coalition, said they expect the biotech industry to sue in an attempt to stop enactment of the bill.

Italian ministers of Agriculture, Public Health and Environment have finally signed a joint decree banning the cultivation of the genetically modified maize MON810. This is the result of a broad rejection to GM crops among public opinion and institutions all around the country. Italy is the eighth European country to approve a MON810 ban.

Strony

The pesticide industry and EU regulators have known since the 1980s and 90s that Roundup, the world's best selling herbicide, causes birth defects – but have failed to inform the public.

This report, co-authored by international scientists and researchers, reveals that the GM-industry’s own studies (including research commissioned by Monsanto) showed that Roundup’s active ingredient glyphosate causes birth defects in laboratory animals.

Summary:

The report from Corporate Europe Observatory (CEO) and Earth Open Source questions the independence of the European Food Safety Authority. The report explains how EFSA works, what science is used, how conflicts of interest occur, and how industry influences the agency’s work. The report aims to contribute to the debate on what changes are needed in the interest of food safety, public health and the environment.

About the Stop the Crop campaign

This website and film present some of the dangers of GM-crops, and call for people across Europe and beyond to take action to stop them. We need a future of food and farming that benefits people and planet, and not the pockets of big business. We need to stop GM-crops from spreading across Europe. You can sign up for updates and alerts opposite.