Stop the Crop

For a sustainable, GMO-free future

Kontrola korporacji

Rośliny genetycznie zmodyfikowane są opatentowane, co umożliwia kontrolę badań, hodowli i ostatecznie całego łańcucha żywnościowego upraw GMO przez kilka międzynarodowych koncernów biotechnologicznych, takich jak Monsanto, Bayer, Syngenta, Pioneer i Dow. Rynek jest napędzany przez pożądanie zysku, który przynosi tym firmom sprzedaż herbicydów i nasion.
 

Jak  każdy wynalazek,  patentowane nasiona, lub "patenty na życie", prawnie dają posiadaczowi patentu  wyłączność produkcji, używania i sprzedaży wynalazku, ale te "wynalazki" to są rośliny, zwierzęta, fragmenty DNA lub tkanek.

Do 1998 r., patenty na życie nie były dozwolone w Europie, ponieważ żywe organizmy nie mogą być uznane za "wynalazki". Jednak rozwój inżynierii genetycznej i natarczywość

biotechnologicznych lobbystów, doprowadziły do zatwierdzenia przez Parlament Europejski "dyrektywy patentowej na życie" - legalizacji patentów na rośliny uprawne. Od tego czasu około 900 patentów na zwierzęta i 1800 na rośliny zostało udzielonych przez Europejski Urząd Patentowy. Kilka tysięcy kolejnych wniosków patentowych na rośliny jest w toku.

Patenty na życie: zysk dla wielkich korporacji

Patentowanie materiału genetycznego przesunęło równowagę ekonomiczną na korzyść wielkiego biznesu. Trzy wiodące firmy biotechnologiczne kontrolują obecnie 53 procent światowego rynku materiału siewnego. Nasiona tradycyjne, kluczowe dla utrzymania lokalnych odmian roślin uprawnych i różnorodności biologicznej, są zagrożone.

Te patenty są również niekorzystne dla rolników poprzez wyższe ceny i uzależnienie od firm -  producentów nasion. Rolnicy, którzy kupują opatentowane rośliny, nie mogą  siać nasion z roku na rok - muszą kupować nowe nasiona każdego roku. Zakaz produkcji opatentowanych roślin dotyczy również profesjonalnych producentów nasion.

Ponadto rolnicy ryzykują pozew ze strony wielkich korporacji w przypadku nieumyślnego zanieczyszczenia krzyżowego. Rośliny takie jak rzepak są niemożliwe do kontrolowania i ich pyłek łatwo jest transportowany przez wiatr i owady na sąsiednie obszary. W USA setki rolników zostały oskarżone przez Monsanto, Syngenta, BASF i Pioneer o nielegalną uprawę opatentowanych roślin. W grudniu 2012 r. firma Monsanto pozwała 410 rolników i 56 gospodarstw rolnych za naruszenie patentów.

Dotychczas w Europie tak absurdalne sytuacje nie zdarzają się, ale można przypuszczać, że do tego dojdzie, jeśli wzrośnie liczba opatentowanych roślin GMO uprawianych na naszych polach.

Skończyć z patentami na życie

Europa potrzebuje gospodarstw, które zapewniają rolnikom środki do życia , nam wszystkim -  zdrową żywność, chronią bioróżnorodność i nie zanieczyszczają środowiska. Uprawy tradycyjne i lokalne odmiany w połączeniu z nowoczesnymi technikami hodowli roślin, są zawsze lepiej dostosowane do lokalnych warunków. Są też o wiele tańsze niż opatentowane nasiona i nieprzerwane inwestycje konieczne dla  produkcji nowych nasion i pestycydów.

The organisations sound a clear warning that a complex arsenal of herbicides would also be needed in the EU to delay weed resistance if any of the 14 herbicide resistant crops in the EU authorisation pipeline are ever approved – raising serious concerns about the overall impact on health and the environment caused by herbicide resistant crops.

One of the claims made by proponents of genetically modified crops is that GM technology increases farmers’ seed choices. They also claim that farmers in countries that restrict GMO production have fewer seed options. But recent research shows the opposite—that instead of increasing farmers’ choice, the introduction of GM crops has limited farmers’ seed options.

Strony

The Center for Food Safety and Save Our Seeds investigate the role of seed patents in consolidating corporate control of global food supplies.

About the Stop the Crop campaign

This website and film present some of the dangers of GM-crops, and call for people across Europe and beyond to take action to stop them. We need a future of food and farming that benefits people and planet, and not the pockets of big business. We need to stop GM-crops from spreading across Europe. You can sign up for updates and alerts opposite.