Stop the Crop

For a sustainable, GMO-free future

Poland imposes farming bans on GM maize and potatoes

January 3rd 2013

The Polish government has banned cultivation of certain genetically modified (GM) strains of maize and potatoes, according to a government statement on January 2.

The ban, which will take effect on January 28, uses a legal loophole to circumvent the EU's acceptance of such products.

The Polish government has banned cultivation of certain genetically modified (GM) strains of maize and potatoes, according to a government statement on January 2.

The ban, which will take effect on January 28, uses a legal loophole to circumvent the EU's acceptance of such products.

In Polish:

Rada Ministrów przyjęła dziś – 2 stycznia 2013 r. dwa ważne rozporządzenia o zakazie stosowania materiału siewnego odmian modyfikowanych genetycznie (GMO), kukurydzy MON 810 i ziemniaka Amflora. Wraz ze znowelizowaną ustawą o nasiennictwie (z dnia 9 listopada 2012 r., podpisaną w dniu 21 grudnia 2012 r. przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego), wprowadzają one w Polsce zakaz uprawy roślin modyfikowanych genetycznie. Tym samym Polska dołączy do grona krajów członkowskich Unii Europejskiej takich jak: Austria, Francja, Grecja, Luksemburg, Niemcy i Węgry, które wprowadziły zakazy uprawy roślin modyfikowanych genetycznie - zgodnie z wolą swoich obywateli. Jeśli zakaz uprawy i kary skutecznie zniechęcą rolników do kupowania materiału siewnego odmian GMO, a Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa będzie skutecznie kontrolowała przestrzeganie tego zakazu, będziemy mogli poszczycić się tym, że Polska jest krajem wolnym od upraw GMO.

Możemy mieć satysfakcję, że nasze wspólne działania, burzliwa debata społeczna i medialna na temat upraw roślin zmodyfikowanych genetycznie zakończyły się zgodnie z oczekiwaniami obywateli, Prezydenta i zapowiedziami Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Obecnie przyszedł czas na następne posunięcie, o które apelował Prezydent zarówno w sierpniu 2011 r. – wetując ustawę - jak i w ostatnim liście wysłanym 30 listopada 2012 r. do premiera Donalda Tuska – kompleksowe uregulowanie w jednej ustawie wszelkich kwestii związanych z GMO, poprzedzone szerokimi konsultacjami i debatą publiczną.

Apelujemy zatem do Pana Premiera o zobowiązanie Ministra Środowiska do pilnego podjęcia prac nad ustawą o GMO i pełnym wdrożeniem przepisów unijnych w tym zakresie, czego oczekuje od polskiego rządu także Komisja Europejska.

About the Stop the Crop campaign

This website and film present some of the dangers of GM-crops, and call for people across Europe and beyond to take action to stop them. We need a future of food and farming that benefits people and planet, and not the pockets of big business. We need to stop GM-crops from spreading across Europe. You can sign up for updates and alerts opposite.